Dokumentace ke službě Azure Functions

Azure Functions je výpočetní služba bez serveru umožňující spouštění kódu na vyžádání bez nutnosti explicitně zřizovat nebo spravovat infrastrukturu. Azure Functions můžete použít ke spuštění skriptu nebo kusu kódu jako reakci na různé události. Naučte se používat službu Azure Functions prostřednictvím našich šablon Rychlý start, kurzů a ukázek.

Zprovoznění během 5 minut

Naučte se vytvářet funkce, které se provádějí na základě událostí vytvořených prostřednictvím:

Naučte se vyvíjet a ladit v místním prostředí:

Podrobné kurzy

Naučte se vytvářet a spravovat ve službě Azure Functions:

  1. Vytvoření funkce, která se integruje s Azure Logic Apps
  2. Vytvoření rozhraní API bez serveru pomocí služby Azure Functions
  3. Vytvoření definice OpenAPI pro funkci
  4. Automatizace změny velikosti nahraných obrázků s využitím služby Event Grid
  5. Vytvoření webové aplikace bez serveru pro ukládání obrázků s využitím metadat

Ukázky

Získávání dovedností pomocí Microsoft Learn

Další interaktivní výuka...

Referenční informace