Dokumentace ke službě Azure Functions

Azure Functions je cloudová služba dostupná na vyžádání, která poskytuje veškerou nepřetržitě aktualizovanou infrastrukturu a prostředky potřebné ke spouštění aplikací. Zaměřte se na části kódu, které jsou pro vás nejdůležitější, a Funkce se postará o zbytek. Functions poskytuje výpočetní prostředky bez serveru pro Azure. Pomocí funkcí můžete vytvářet webová rozhraní API, reagovat na změny databáze, zpracovávat streamy IoT, spravovat fronty zpráv a provádět další akce.