Telemetrie trasování: Datový model Přehledy aplikací

Telemetrie trasování (v Přehledy aplikace) představuje printf příkazy trasování stylu, které jsou prohledána textem. Log4Net, NLoga další textové položky souboru protokolu jsou přeloženy do instancí tohoto typu. Trasování nemá měření jako rozšiřitelnost.

Zpráva

Trasovací zpráva.

Maximální délka: 32768 znaků

Úroveň závažnosti

Úroveň závažnosti trasování Hodnota může být Verbose, , WarningInformation, Error, Critical.

Vlastní vlastnosti

Kolekce name-value vlastních vlastností. Tato kolekce slouží k rozšíření standardní telemetrie s vlastními dimenzemi. Příklady jsou slot nasazení, který vytvořil telemetrii nebo vlastnost specifickou pro položku telemetrie, jako je číslo objednávky.

Maximální délka klíče: 150 Maximální délka hodnoty: 8192

Další kroky