Podporované jazyky

Podporované platformy a architektury

Integrace služeb Azure (povolení portálu, nasazení ARM)

Automatické instrumentace (povolení bez změn kódu)

Ruční instrumentace / SADA SDK (některé požadované změny kódu)

Poznámka

Instrumentace založená na OpenTelemetry je dostupná ve stavu PREVIEW pro C#, Node.js a Python. Projděte si omezení, která jsou uvedena na začátku oficiální dokumentace jednotlivých langauge. Uživatelé, kteří vyžadují plnohodnotné prostředí funkcí, by měli používat stávající sady SDK Application Insights.

Protokolování rozhraní

Export a analýza dat

Nepodporované sady SDK

Existuje několik dalších sad Application Insights SDK podporovaných komunitou. Azure Monitor ale poskytuje podporu pouze při použití podporovaných možností instrumentace uvedených na této stránce. Neustále posuzujeme příležitosti k rozšíření podpory pro další jazyky. Nejnovější informace o sadě SDK najdete v nástroji Azure Updates for Application Insights .