Podporované jazykySupported languages

Podporované platformy a architekturySupported platforms and frameworks

Instrumentace pro už nasazené aplikace (bez kódu, na základě agentů)Instrumentation for already-deployed applications (codeless, agent-based)

Instrumentace prostřednictvím kódu (sady SDK)Instrumentation through code (SDKs)

Protokolování rozhraníLogging frameworks

Export a analýza datExport and data analysis

Nepodporované sady SDKUnsupported SDKs

Upozorňujeme, že existuje několik dalších sad SDK podporovaných komunitou.We're aware that several other community-supported SDKs exist. Azure Monitor však poskytuje podporu pouze při použití podporovaných sad SDK uvedených na této stránce.However, Azure Monitor only provides support when using the supported SDKs listed on this page. Neustále vyhodnotí příležitosti k rozšíření naší podpory pro jiné jazyky, proto na stránce oznámení GitHubu získáte nejnovější novinky SDK.We're constantly assessing opportunities to expand our support for other languages, so follow our GitHub Announcements page to receive the latest SDK news.