Řízení přístupu

Řízení přístupu v sešitech odkazuje na dvě věci:

  • Přístup potřebný ke čtení dat v sešitu Tento přístup je řízen standardními rolemi Azure pro prostředky používané v sešitu. Sešity nezadá ani nenakonfiguruje přístup k těmito prostředkům. Uživatelé obvykle pomocí role Čtenář monitorování u těchto prostředků bývají těmito prostředky přístupní.

  • Přístup nutný k uložení sešitů

    • Ukládání sešitů vyžaduje oprávnění k zápisu do skupiny prostředků k uložení sešitu. Tato oprávnění jsou obvykle určena rolí Přispěvatel monitorování, ale můžete je také nastavit prostřednictvím role Přispěvatel sešitů.

Čtenář monitorování obsahuje standardní oprávnění /read, která by se používala monitorovacími nástroji (včetně sešitů) ke čtení dat z prostředků.

Přispěvatel monitorování zahrnuje /write obecná oprávnění používaná různými monitorovacími nástroji pro ukládání položek (včetně workbooks/write oprávnění k ukládání sdílených sešitů). "Přispěvatel sešitů" přidá k objektu oprávnění "workbooks/write" pro ukládání sdílených sešitů.

Pro vlastní role:

Přidejte microsoft.insights/workbooks/write a uložte sešity. Další podrobnosti najdete v tématu Role Přispěvatel sešitů.

Další kroky

  • Získejte další informace o sešitech v mnoha bohatých možnostech vizualizací.