Vytvoření účtu NetApp

Vytvoření účtu NetApp umožňuje nastavit fond kapacity a následně vytvořit svazek. K vytvoření nového účtu NetApp se používá okno Azure NetApp Files.

Než začnete

Musíte mít zaregistrované předplatné pro použití poskytovatele prostředků NetApp. Viz Registrace poskytovatele prostředků NetApp.

Postup

 1. Přihlaste se k webu Azure Portal.

 2. Přejděte do okna Azure NetApp Files pomocí jedné z následujících metod:

  • Vyhledejte Azure NetApp Files ve vyhledávacím poli webu Azure Portal.
  • Klikněte na Všechny služby v navigaci a potom filtrujte Azure NetApp Files.

  Okno Azure NetApp Files můžete označit jako oblíbené kliknutím na ikonu hvězdičky vedle něj.

 3. Kliknutím na + Přidat vytvořte nový účet NetApp.
  Zobrazí se okno Nový účet NetApp.

 4. Zadejte pro účet NetApp následující informace:

  • Název účtu
   Zadejte jedinečný název pro předplatné.

  • Předplatné
   Vyberte předplatné z vašich stávajících předplatných.

  • Skupina prostředků
   Použijte existující skupinu prostředků, nebo vytvořte novou.

  • Umístění
   Vyberte oblast, kde má být umístěný účet a jeho podřízené prostředky.

   New NetApp account

 5. Klikněte na Vytvořit.
  Vytvořený účet NetApp se teď zobrazí v okně Azure NetApp Files.

Poznámka

Pokud jste předplatné nezaregistrovali pro použití poskytovatele prostředků NetApp, zobrazí se při pokusu o vytvoření prvního účtu NetApp následující chyba:

{"code":"DeploymentFailed","message":"At least one resource deployment operation failed. Please list deployment operations for details. Please see https://aka.ms/arm-debug for usage details.","details":[{"code":"NotFound","message":"{\r\n \"error\": {\r\n \"code\": \"InvalidResourceType\",\r\n \"message\": \"The resource type could not be found in the namespace 'Microsoft.NetApp' for api version '20xx-xx-xx'.\"\r\n }\r\n}"}]}

Další kroky

Vytvoření fondu kapacity