Funkce šablon ARM

Tento článek popisuje všechny funkce, které můžete použít v šabloně Azure Resource Manager (šablona ARM). Informace o používání funkcí v šabloně najdete v tématu syntaxe šablony.

Chcete-li vytvořit vlastní funkce, přečtěte si téma uživatelsky definované funkce.

Většina funkcí funguje při nasazení do skupiny prostředků, předplatného, skupiny pro správu nebo tenanta stejné. Ve všech oborech nelze použít několik funkcí. Jsou uvedeny v níže uvedených seznamech.

Libovolná funkce

Funkce any je k dispozici v bicep k vyřešení problémů s upozorněními na datový typ.

Funkce pro práci s poli

Správce prostředků poskytuje několik funkcí pro práci s poli.

Funkce porovnání

Správce prostředků poskytuje několik funkcí pro porovnávání v šablonách.

Datové funkce

Správce prostředků poskytuje následující funkce pro práci s daty.

Funkce hodnoty nasazení

Správce prostředků poskytuje následující funkce pro získání hodnot z částí šablony a hodnot souvisejících s nasazením:

Logické funkce

Správce prostředků poskytuje následující funkce pro práci s logickými podmínkami:

Numerické funkce

Správce prostředků poskytuje následující funkce pro práci s celými čísly:

Objektové funkce

Správce prostředků poskytuje několik funkcí pro práci s objekty.

Funkce prostředků

Správce prostředků poskytuje následující funkce pro získání hodnot prostředků:

Funkce řetězců

Správce prostředků poskytuje následující funkce pro práci s řetězci:

Další kroky