Dokumentace ke službě Batch AI (Preview)

Služba Azure Batch AI vám pomůže experimentovat s vašimi modely AI s využitím libovolné architektury a potom je trénovat ve velkém měřítku napříč clustery GPU a CPU. Naučte se používat Batch AI prostřednictvím našich šablon Rychlý start a ukázek.


Referenční informace