Dokumentace k Azure CDN

Azure Content Delivery Network (CDN) je globální řešení CDN pro doručování širokopásmového obsahu. Může být hostované v Azure nebo jiném umístění. Pomocí Azure CDN můžete ukládat do mezipaměti statické objekty načítané z úložiště objektů blob v Azure, webové aplikace nebo jakéhokoli veřejně přístupného webového serveru pomocí nejbližšího serveru POP (Point of Presence). Azure CDN může díky využití různých optimalizací sítě a směrování také zrychlit dynamický obsah, který není možné ukládat do mezipaměti.

Zprovoznění během 5 minut

Naučte se povolit Azure CDN vytvořením profilu CDN a koncového bodu CDN.

Podrobné kurzy

Naučte se konfigurovat Azure CDN podle potřeby.

  1. Přidání vlastní domény do koncového bodu CDN
  2. Konfigurace HTTPS pro vlastní doménu
  3. Nastavení pravidel ukládání

Videa

Podívejte se na videa, která ukazují, jak Azure CDN funguje.

Ukázky

Vyhledání skriptů pro správu běžných úkolů

Referenční informace