Správa cloudu v architektuře přechodu na cloud

Zajištění cloudové strategie vyžaduje solidní plánování, připravenost a přijetí. Ale je to průběžný provoz digitálních aktiv, který zajišťuje konkrétní obchodní výsledky. Bez plánu spolehlivého a dobře spravovaného provozu cloudových řešení ale toto úsilí přinese jen malé výsledky. Následující cvičení pomáhají rozvíjet obchodní a technické přístupy potřebné k zajištění cloudové správy, která je základem průběžných provozních operací.

Začínáme

V rámci přípravy na tuto fázi životního cyklu přechodu na cloud architektura navrhuje následující cvičení:

   


Definování obchodních závazků: Zdokumentujte podporované úlohy, stanovte provozní závazky v rámci firmy a odsouhlaste si investice do správy cloudu pro jednotlivé úlohy.


Vytvoření směrného plánu správy: Definujte klasifikace závažnosti, nástroje pro správu cloudu a procesy potřebné k zajištění vašeho minimálního závazku pro provozní správu.


Rozšíření směrného plánu správy: Na základě obchodních závazků a provozních rozhodnutí využijte uvedené osvědčené postupy k implementaci požadovaných nástrojů pro správu cloudu.


Pokročilé principy návrhu a provozu: Platformy nebo úlohy, které vyžadují vyšší úroveň obchodních závazků, mohou vyžadovat hlubší revizi architektury, aby bylo možné pro ně zajistit potřebnou odolnost a spolehlivost.

Výše uvedené kroky vytvářejí akční přístupy pro zajištění metodiky správy architektury přechodu na cloud.

Metodika správy architektury Cloud Adoption Framework

Jak už bylo uvedeno v článku zaměřeném na obchodní rovnováhu, ne všechny úlohy jsou pro firmy klíčové. Každé portfolio zahrnuje různé úrovně potřeb provozní správy. Úsilí o zajištění obchodní rovnováhy pomáhá při podchycování dopadů na chod firmy a vyjednávání nákladů na správu, aby se zajistily nejvhodnější procesy a nástroje provozní správy.

Pokyny v části Správa architektury Cloud Adoption Framework slouží dvěma účelům:

  • Poskytnutí příkladů praktických přístupů k provozní správě představujících běžná prostředí, se kterými se zákazníci často setkávají
  • Pomoc při vytváření individuálních řešení správy na základě obchodních závazků

Tento obsah je určený pro použití týmem cloudového provozu. Je relevantní také pro cloudové architekty, kteří potřebují vyvinout pevný základ cloudového provozu nebo principy cloudových návrhů.

Obsah v architektuře přechodu na cloud má vliv na obchodní aktivity, technologie a kulturu podniků. Tato část architektury přechodu na cloud se ve velké míře věnuje vedoucím pracovníkům v oblasti provozu IT, zásad správného řízení IT, financí a obchodu a týmům starajícím se o sítě, identity a přechod na cloud. Mezi těmito osobami existují různé závislosti a cloudoví architekti využívající tyto pokyny proto musí volit přístup, který je usnadní. Jednání s těmito týmy obvykle nebývá jednorázové.

Cloudový architekt slouží jako vizionář a zprostředkovatel, který má tyto cílové skupiny dát dohromady. Obsah v této kolekci průvodců je určený k tomu, aby cloudovým architektům pomohl usnadnit správnou konverzaci se správnou cílovou skupinou, která umožní přijetí nezbytných rozhodnutí. Obchodní transformace, kterou umožňuje cloud, závisí na schopnosti cloudového architekta pomáhat s přijímáním obchodních a IT rozhodnutí.

Jednotlivé části architektury přechodu na cloud představují různé specializace nebo varianty role cloudových architektů. Tato část architektury přechodu na cloud je určená pro cloudové architekty, kteří se zajímají o provoz a správu řešení nasazení. V rámci této architektury se tito specialisté často označují jako provozní pracovníci cloudu nebo souhrnně tým cloudového provozu.

Pokud chcete postupovat podle tohoto průvodce od začátku do konce, tento obsah vám pomůže s vytvořením robustní strategie cloudového provozu. Pokyny vás provedou teorií a implementací takové strategie.

Tuto metodiku můžete využít také ke stanovení jasných obchodních závazků.