Kontrola připravenosti prostředí na plán přechodu na cloud

Než může přechod začít, musíte vytvořit cílovou zónu k hostování úloh, které plánujete sestavovat v cloudu nebo migrovat do cloudu. Tato část architektury vás provede vytvořením cílové zóny.

Cvičení pro cílovou zónu

Následující cvičení vás provedou procesem vytvoření cílové zóny pro podporu přechodu na cloud.

Další kroky

Připravte se na přechod na cloud a projděte si Průvodce nastavením Azure.