Strategický dopad moderní aplikační platformy

Osvědčeným postupem je, aby zákazníci mohli vytvořit jedinou centralizovanou strategii pro přijímání v cloudu s využitím metodologie strategie rozhraní pro přijetí do cloudu. Pokud jste to ještě neudělali, použijte šablonu strategie a plán k zaznamenání strategie přijetí do cloudu.

Tento článek vám pomůže vystavit řadu důležitých informací týkajících se kontejnerů, které budou mít dopad na vaši strategii.

Motivace

Aplikační služby a kontejnery můžou urychlit strategii přijímání v cloudu, pokud se motivace této strategie soustředí na tyto akce:

 • Tempo inovací: poskytování produktů a služeb řízených technologií na trh rychleji než soutěž
 • Zjednodušené operace: provoz různých sad úloh je potřeba optimalizovat, aby se snížila provozní režie.

Omezení přímých závislostí mezi operacemi úloh a operacemi základní infrastruktury prostřednictvím možností abstrakce, jako jsou například služby aplikací (řešení PaaS) a Orchestrované kontejnery, může přispět k úspěchu každé z těchto běžných motivů.

Moderní výsledky kontejneru

Pro měření dopadu úsilí moderní aplikační platformy se jedná o několik klíčových výsledků, které je možné sledovat a vyhodnotit:

 • Urychlené vývojové časy: Kombinování vývojářských nástrojů, automatizovaného nasazení a integrovaného monitorování v rámci konzistentních i standardizovaných prostředí umožňuje vývojářům soustředit se na vytváření skvělých produktů a méně na podporu konfigurace infrastruktury napříč vývojovým a produkčním prostředím.
 • Zjednodušené operace: Standardizovaná orchestrace kontejnerů zajišťuje konzistentní moduly runtime ve všech hostitelích, což může snížit technickou složitost v rámci portfolia. Prostřednictvím standardizace mohou centralizované provozní týmy rozšířit tradiční postupy podpory a provozu na hostitele kontejnerů, což vede k menšímu počtu prostředků, které se mají spravovat.
 • Přenositelnost úloh: Přesuňte své aplikace kamkoli s běžným kontejnerizovaným prostředím. Vzhledem k tomu, že mezi clusterem Kubernetes a základní infrastrukturou existuje vrstva abstrakce, můžete přesouvat úlohy mezi vývojovým a produkčním prostředím nebo mezi poskytovateli cloudu s menším úsilím než nativní řešení poskytovatele cloudu.
 • Doba zřizování a škálování: Elasticita infrastruktury pro zkrácení doby zřizování a škálování prostředků podporujících vaše úlohy
 • Postupy bezpečného nasazení: Úlohy a konstrukce Kubernetes podporují mnoho metod nasazení, což umožňuje bez obav jejich zavedení.
 • Integrovaná správa přístupu: Integrace mezi vaším stávajícím poskytovatelem správy identit a přístupu (IAM) a vašimi clustery zajišťuje zabezpečené prostředí ve všech fázích nasazení.
 • Izolace infrastruktury: Clustery Kubernetes mohou v rozsahu od nabídky veřejného cloudu až po zcela privátní nabídku, což vám umožní řídit vystavení úloh a jejich běhového prostředí konkrétně na požadované úrovni.
 • Pozorovatelnost sítě: Provoz vstupující do clusterů Kubernetes a jejich vystupování může být podchycený interním monitorováním a řízením provozu za účelem dosažení požadovaných výsledků zabezpečení.
 • Udržení talentů: Moderní infrastruktura vylepšuje nábor a udržení talentů díky použití moderních, standardních nástrojů, které jsou cloudové a na cloudu vysoce žádoucí pracovat.

Poznámka

Mnoho z výše uvedených výsledků může mezi sebou vytvořit konflikty. Je důležité určit prioritu požadovaných výsledků. V pozdějších fázích cesty přechodu na cloud se tato rozhodnutí o stanovení priorit budou používat k důležitým rozhodnutím o návrhu a architektuře.

Další krok: Plánování moderní aplikační platformy

Následující seznam článků vás provede jednotlivými pokyny v cestě k přijetí cloudu, které vám pomůžou úspěšně ve scénáři nasazení v cloudu.