Po nasazení virtuálního počítače s Windows

Proces vydání pro migraci nebo nasazení instancí virtuálních klientů Windows je poměrně jednoduchý. Tento proces zrcadlí ten, který se používá při Ověření konceptu virtuálního počítače s Windows:

Po nasazení

Po dokončení vydání je běžné přidat protokolování a diagnostiku, aby bylo možné lépe pracovat s virtuálním počítačem s Windows. Pro Operations Manager je také běžné, že virtuální počítače ve fondu připravují do osvědčených postupů pro správu sestav, opravování a kontinuity podnikových procesů a konfigurací zotavení po havárii.

I když je proces vydávání verzí pro tento scénář migrace mimo rozsah, proces může vystavit nutnost migrace dalších úloh do Azure během následných iterací migrace. Pokud jste nenakonfigurovali Microsoft 365 nebo Azure Active Directory, může tým pro přijetí do cloudu rozhodnout připojit tyto služby k vydání scénářů plochy. V případě hybridního provozního modelu se provozní týmy můžou také rozhodnout, že integrují služby Intune, System Center nebo jiné nástroje pro správu konfigurace za účelem zlepšení provozu, dodržování předpisů a zabezpečení.

Další kroky

Po dokončení migrace virtuálního klienta Windows může tým pro přijetí do cloudu zahájit další migraci specifickou pro konkrétní scénář. V případě, že existují další plochy, které je třeba migrovat, můžete tuto řadu článků použít k implementaci nové migrace nebo nasazení virtuálních klientů s Windows.