Služba Knowledge ExplorationKnowledge Exploration Service

Vítá vás služba zkoumání znalostní báze Microsoft.Welcome to the Microsoft Knowledge Exploration Service. Znalostní báze zkoumání služby (KES) nabízí rychlé a efektivní způsob, jak přidat interaktivní vyhledávání a vylepšení pro aplikace.Knowledge Exploration Service (KES) offers a fast and effective way to add interactive search and refinement to applications. S KES můžete vytvořit komprimovaný indexu z strukturovaných dat, Autor gramatika, která interpretuje dotazy v přirozeném jazyce a poskytnout formulování interaktivní dotazu s automatickým dokončováním návrhy.With KES, you can build a compressed index from structured data, author a grammar that interprets natural language queries, and provide interactive query formulation with auto-completion suggestions.

V tématu Začínáme pro ukázkové návod, jak pomocí KES vytvářet interaktivní vyhledávání rozhraní pro doménu academic publikace.See Getting Started for a sample walkthrough of how to use KES to create an interactive search interface for an academic publications domain.

AcademicAutoComplete

KES přesunula z kognitivní verze Preview služby k testovacímu prostředí kognitivní služby.KES has moved from Cognitive Services Preview to Cognitive Services Labs. Nové domovské stránky projektu je http://labs.cognitive.microsoft.com/en-us/project-knowledge-exploration .The new homepage for the project is http://labs.cognitive.microsoft.com/en-us/project-knowledge-exploration.

Referenční informaceReference