Služba Knowledge ExplorationKnowledge Exploration Service

Vítá vás služba Microsoft Knowledge Exploration Service.Welcome to the Microsoft Knowledge Exploration Service. Knowledge Exploration Service (KES) nabízí rychlý a účinný způsob přidání interaktivního vyhledávání a upřesňování do aplikací.Knowledge Exploration Service (KES) offers a fast and effective way to add interactive search and refinement to applications. Se službou KES můžete ze strukturovaných dat sestavit komprimovaný index, vytvořit gramatiku, která bude interpretovat dotazy v přirozeném jazyce a poskytnout interaktivní formulování dotazu s návrhy automatického dokončování.With KES, you can build a compressed index from structured data, author a grammar that interprets natural language queries, and provide interactive query formulation with auto-completion suggestions.

V článku o základech najdete ukázkový názorný postup, jak službu KES použít k vytvoření interaktivního vyhledávacího rozhraní pro doménu akademických publikací.See Getting Started for a sample walkthrough of how to use KES to create an interactive search interface for an academic publications domain.

AcademicAutoComplete

Služba KES se přesunula z Cognitive Services ve verzi Preview do Cognitive Services Labs.KES has moved from Cognitive Services Preview to Cognitive Services Labs. Nová domovská stránka projektu je http://labs.cognitive.microsoft.com/en-us/project-knowledge-exploration.The new homepage for the project is http://labs.cognitive.microsoft.com/en-us/project-knowledge-exploration.

Referenční informaceReference