Rozhraní API pro doporučování (ukončené)Recommendations API (discontinued)

Verzi Preview rozhraní API pro doporučování už se aktivně nevyvíjí a od 15. února je oficiálně ukončena.The Recommendations API preview is no longer under active development and was officially retired on February 15.

Jako alternativu zvažte novou open-source šablonu řešení Doporučení, s kterou můžete hostovat modul pro doporučování v rámci vašeho předplatného Azure.For an alternative, consider the new open-source Recommendations Solution template, which lets you host a recommendations engine within your own Azure subscription. Podporuje základní scénáře rozhraní API pro doporučování, ale zároveň vám také dává volnost nasazovat do libovolné oblasti Azure a přesněji řídit výpočetní prostředky používané k trénování modelů a obsluze doporučení.It supports the core scenarios of the Recommendations API, while also giving you the freedom to deploy to any Azure region and more closely control the computational resources used to train models and serve recommendations.

Další informace o šabloně řešení Doporučení si můžete přečíst v dokumentaci.Learn more about the Recommendations Solution template by reading the documentation.