Doporučení rozhraní API (pozastaveno)Recommendations API (discontinued)

Ve verzi preview rozhraní API doporučení je již ve službě active vývoji a oficiálně vyřazenou na února 15.The Recommendations API preview is no longer under active development and was officially retired on February 15.

Alternativu, vezměte v úvahu nové open-source šablona řešení doporučení, která vám umožňuje hostovat modul doporučení v rámci předplatného Azure.For an alternative, consider the new open-source Recommendations Solution template, which lets you host a recommendations engine within your own Azure subscription. Podporuje scénáře jádra rozhraní API doporučení přitom taky poskytuje možnost používat tato zařízení k nasazení pro všechny oblasti Azure a další řídí výpočetní prostředky využívané cvičení modely a poskytovat doporučení.It supports the core scenarios of the Recommendations API, while also giving you the freedom to deploy to any Azure region and more closely control the computational resources used to train models and serve recommendations.

Další informace o řešení doporučení šablony načtením dokumentaci.Learn more about the Recommendations Solution template by reading the documentation.