Dokumentace k rozhraní Text Analytics API

Rozhraní API pro analýzu textu je cloudová služba, která poskytuje rozšířené zpracování přirozeného jazyka pro nezpracovaný text a zahrnuje tři hlavní funkce: analýzu mínění, extrakci klíčových frází a rozpoznávání jazyka. Pomocí našich šablon Rychlý start, kurzů a ukázek se naučíte různými způsoby analyzovat obsah.

Zprovoznění během 5 minut

Začněte při detekci jazyka, analýze mínění a extrakci klíčových frází používat rozhraní API pro analýzu textu:

Podrobné kurzy

Naučte se vyvíjet aplikace s využitím rozhraní API pro analýzu textu:

Referenční informace