Dokumentace k rozhraní API pro analýzu textu

Rozhraní API pro analýzu textu je cloudová služba, která poskytuje rozšířené zpracování přirozeného jazyka pro nezpracovaný text a zahrnuje čtyři hlavní funkce: analýzu mínění, extrakci klíčových frází, rozpoznávání pojmenovaných entit a rozpoznávání jazyka.

Rozpoznávání jazyka

Rychlé zprovoznění

Praktický průvodce

extrakce klíčových frází,

Rychlé zprovoznění

Praktický průvodce

rozpoznávání entit,

Rychlé zprovoznění

Praktický průvodce

Nápověda a zpětná vazba

Reference