Referenční příručka REST API překladu dokumentů

Překlad dokumentů je cloudová funkce služby Azure Translator a je součástí rodiny rozhraní REST API služby Azure Cognitive Service. Rozhraní DOCUMENT Translation API překládá dokumenty napříč všemi podporovanými jazyky a dialekty a současně zachovává strukturu dokumentů a formát dat. Dostupné metody jsou uvedené v následující tabulce:

Žádost Description
Získání podporovaných formátů dokumentů Tato metoda vrátí seznam podporovaných formátů dokumentů.
Získání podporovaných formátů glosáře Tato metoda vrátí seznam podporovaných formátů glosáře.
Získání podporovaných zdrojů úložiště Tato metoda vrátí seznam podporovaných zdrojů a možností úložiště.
Zahájení překladu (POST) Tato metoda spustí úlohu překladu dokumentů.
Získání stavu dokumentů Tato metoda vrátí stav všech dokumentů v úlohu překladu.
Získání stavu dokumentu Tato metoda vrátí stav konkrétního dokumentu v úlohě.
Získání stavu překladů Tato metoda vrátí seznam všech žádostí o překlad odeslané uživatelem a stav každého požadavku.
Získání stavu překladu Tato metoda vrátí souhrn stavu pro konkrétní žádost o překlad dokumentu. Zahrnuje celkový stav žádosti a stav dokumentů, které se překládají v rámci této žádosti.
Zrušení překladu (DELETE) Tato metoda zruší překlad dokumentu, který aktuálně zpracovává nebo zařadit do fronty.