Dokumentace k Azure Container Registry

Azure Container Registry umožňuje sestavovat, ukládat a spravovat image pro všechny typy kontejnerových nasazení. Prostřednictvím těchto šablon Rychlý start, kurzů a ukázek se naučíte používat službu Azure Container Registry.

Zprovoznění během 5 minut

Naučte se, jak nasadit Azure Container Registry.

Podrobné kurzy

Prostřednictvím těchto kurzů se naučíte používat službu Azure Container Registry.

Získávání dovedností pomocí Microsoft Learn

Další interaktivní výuka...

Referenční informace