Dokumentace k Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB je globálně distribuovaná databázová služba Microsoftu s více modely pro provozní a analytické úlohy. Nabízí funkci multi-master pomocí automatického škálování propustnosti, výpočtů a úložiště.

Sestavení aplikace pomocí rozhraní API Cassandra

Rychlé zprovoznění

Praktický průvodce

Integrované analýzy s využitím Apache Sparku

Koncepce

Praktický průvodce