Dokumentace k databázi Azure Cosmos

Azure Cosmos DB je globálně distribuovaná databázová služba pro více modelů. Tyto Rychlé starty, kurzy a ukázky vám pomůžou s vývojem databází dokumentů, párů klíč-hodnota, širokých sloupců a grafů s použitím oblíbených rozhraní API a programovacích modelů. Potom se naučíte replikovat data do libovolného počtu oblastí Azure a škálovat propustnost nezávisle na úložišti s využitím výhod komplexních smluv SLA.

Zprovoznění během 5 minut

Zjistěte, jak pomocí služby Azure Cosmos DB vytvořit globálně distribuovanou databázi s použitím jednoho z rozhraní API s více modely:

SQL API
Rozhraní MongoDB API
Graph API
Rozhraní Table API
Rozhraní Cassandra API

Podrobné kurzy

Informace o vývoji aplikací pomocí služby Azure Cosmos DB:

  1. Vývoj aplikací pomocí služby Cosmos DB: SQL | MongoDB | Table | Graph | Cassandra
  2. Import dat do služby Cosmos DB: SQL | MongoDB | Table | Cassandra
  3. Dotazování dat pomocí služby Cosmos DB: SQL | MongoDB | Table | Graph
  4. Globální replikace databází pomocí služby Cosmos DB: SQL | MongoDB | Table | Graph
  5. Lokální vývoj aplikace pomocí emulátoru
  6. Vytvoření triggeru HTTP s využitím vstupní vazby Azure Cosmos DB

Ukázky

Referenční informace