Dokumentace k databázi Azure Cosmos

Azure Cosmos DB je globálně distribuovaná a databázová služba pro více modelů, která dokumentační databáze, databáze typu klíč-hodnota, databáze širokých sloupců a databáze grafů. Naučte se používat Azure Cosmos DB prostřednictvím našich šablon Rychlý start, kurzů a ukázek.

Zprovoznění během 5 minut

Pomocí jedné z následujících šablon Rychlý start pro rozhraní API s více modely zjistěte, jak pomocí služby Azure Cosmos DB vytvořit globálně distribuovanou databázi:

JavaJava.NET.NETNode.jsNode.jsPythonPythonGremlinGremlinPřejítPřejítXamarinXamarin
SQL API
Rozhraní API služby Azure Cosmos DB pro MongoDB
Rozhraní Gremlin API
Rozhraní Table API
Rozhraní Cassandra API

Podrobné kurzy

Informace o vývoji aplikací pomocí služby Azure Cosmos DB:

  1. Vývoj aplikací pomocí služby Azure Cosmos DB: SQL | MongoDB | Table | Gremlin | Cassandra
  2. Migrace dat do Azure Cosmos DB: SQL | MongoDB | Table | Cassandra
  3. Dotazování dat pomocí služby Azure Cosmos DB: SQL | MongoDB | Table | Gremlin
  4. Globální replikace databází pomocí služby Azure Cosmos DB: SQL | MongoDB | Table
  5. Lokální vývoj aplikace pomocí emulátoru
  6. Vytvoření triggeru HTTP s využitím vstupní vazby Azure Cosmos DB

Získávání dovedností pomocí Microsoft Learn

Další interaktivní výuka...

Referenční informace