IS_PRIMITIVE (Azure Cosmos DB)

PLATÍ PRO: SQL API

Vrátí logickou hodnotu určující, zda je typ zadaného výrazu primitivní (řetězec, logická hodnota, číslice nebo null).

Syntaxe

IS_PRIMITIVE(<expr>) 

Argumenty

Výraz
Je libovolný výraz.

Návratové typy

Vrátí logický výraz.

Příklady

Následující příklad zkontroluje objekty logických typů JSON, čísel, řetězců, null, objektů, polí a nedefinovaných typů pomocí IS_PRIMITIVE funkce .

SELECT  
      IS_PRIMITIVE(true) AS isPrim1,  
      IS_PRIMITIVE(1) AS isPrim2, 
      IS_PRIMITIVE("value") AS isPrim3,  
      IS_PRIMITIVE(null) AS isPrim4, 
      IS_PRIMITIVE({prop: "value"}) AS isPrim5,  
      IS_PRIMITIVE([1, 2, 3]) AS isPrim6, 
      IS_PRIMITIVE({prop: "value"}.prop2) AS isPrim7 

Zde je sada výsledků.

[{"isPrim1": true, "isPrim2": true, "isPrim3": true, "isPrim4": true, "isPrim5": false, "isPrim6": false, "isPrim7": false}] 

Poznámky

Tato systémová funkce bude těžit z indexu rozsahu.

Další kroky