ST_WITHIN (Azure Cosmos DB)

PLATÍ PRO: SQL API

Vrátí logický výraz, který označuje, zda je objekt LineString (Point, mnohoúhelník,) zadaný v prvním argumentu v rámci objektu typu Boolean (Point, mnohoúhelník, promnohoúhelník nebo LineString) v druhém argumentu.

Syntaxe

ST_WITHIN (<spatial_expr>, <spatial_expr>)  

Argumenty

spatial_expr
Je bodový výraz, mnohoúhelník nebo LineString objektu pro injson.

Návratové typy

Vrací logickou hodnotu.

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak najít všechny rodiny dokumentů v mnohoúhelníku pomocí ST_WITHIN .

SELECT f.id
FROM Families f
WHERE ST_WITHIN(f.location, {  
    'type':'Polygon',
    'coordinates': [[[31.8, -5], [32, -5], [32, -4.7], [31.8, -4.7], [31.8, -5]]]  
})  

Zde je sada výsledků.

[{ "id": "WakefieldFamily" }]  

Poznámky

Tato systémová funkce bude využívat výhod geoprostorového indexu s výjimkou dotazů s agregacemi.

Poznámka

Specifikace geografického formátu JSON vyžaduje, aby body v mnohoúhelníku byly zadané v pořadí proti směru hodinových ručiček. Mnohoúhelník zadaný v pořadí zleva doprava představuje invertující oblast v oblasti.

Další kroky