Rozsahy a fakturační účty na webu Azure Portal

Když se zaregistrujete do Azure, vytvoří se vám fakturační účet. Ten slouží ke správě faktur a plateb a sledování nákladů. Přístup můžete mít k více fakturačním účtům. Může to být třeba v situaci, kdy se zaregistrujete do Azure, abyste mohli pracovat na svých osobních projektech, ale současně máte přístup i prostřednictvím smlouvy Enterprise vaší organizace nebo smlouvy se zákazníkem Microsoftu. Pro každý z těchto scénářů tak máte samostatný fakturační účet.

Azure Portal podporuje následující typ fakturačních účtů:

 • Program MOSP (Microsoft Online Services Program): Fakturační účet pro program MOSP (Microsoft Online Services Program) se vytvoří při registraci do Azure prostřednictvím webu Azure. Může to být třeba tehdy, když si zaregistrujete bezplatný účet Azure, účet s průběžnými platbami nebo účet pro předplatitele sady Visual Studio.

 • Smlouva Enterprise: Fakturační účet pro smlouvu Enterprise se vytvoří, když vaše organizace uzavře smlouvu Enterprise (EA) na používání Azure. V rámci smlouvy Enterprise můžete mít maximálně 2000 předplatných.

 • Smlouva se zákazníkem Microsoftu: Fakturační účet pro smlouvu se zákazníkem Microsoftu se vytvoří tehdy, když vaše organizace uzavře smlouvu se zákazníkem Microsoftu prostřednictvím zástupce Microsoftu. Fakturační účet pro smlouvu se zákazníkem Microsoftu mohou mít i někteří zákazníci ve vybraných oblastech, kteří si prostřednictvím webu Azure zaregistrují účet s průběžnými platbami nebo bezplatný účet Azure. V rámci Smlouvy se zákazníkem Microsoftu pro jednotlivce můžete mít maximálně 20 předplatných. Smlouva se zákazníkem Microsoftu pro firmy nemá žádná omezení počtu předplatných. Další informace najdete v tématu Začínáme s fakturačními účty pro smlouvu se zákazníkem Microsoftu.

 • Smlouva s partnerem Microsoftu: Fakturační účty pro smlouvu s partnerem Microsoftu se vytváří pro partnery CSP (Cloud Solution Provider), aby mohli spravovat své zákazníky v novém komerčním prostředí. Aby mohli partneři spravovat svůj fakturační účet na webu Azure Portal, musí mít nejméně jednoho zákazníka s plánem Azure. Další informace najdete v tématu Začínáme s fakturačními účty pro smlouvu s partnerem Microsoftu.

Pokud chcete zjistit, jaký typ fakturačního účtu máte, přejděte do části Ověření typu fakturačního účtu.

Rozsahy pro fakturační účty

Rozsah je uzel v rámci fakturačního účtu, pomocí kterého zobrazujete a spravujete fakturaci. Právě tady spravujete fakturační údaje, platby a faktury a provádíte všeobecnou správu účtu.

Pokud nemáte přístup k zobrazení nebo správě fakturačních účtů, pravděpodobně nemáte oprávnění k přístupu. Můžete požádat správce fakturačního účtu, aby vám udělil přístup. Další informace najdete v následujících článcích:

Program MOSP (Microsoft Online Services Program)

Screenshot that shows MOSP hierarchy

Rozsah Definice
Fakturační účet Představuje smlouvu, kterou zákazník přijímá, aby mohl využívat Azure. Obsahuje jedno nebo několik předplatných.
Předplatné Představuje seskupení prostředků Azure. V tomto rozsahu se generují faktury. K tomuto rozsahu jsou přidružené další fakturační informace, jako jsou způsoby platby a adresa využití.

Smlouva Enterprise

Screenshot that shows EA hierarchy

Rozsah Definice
Fakturační účet Představuje registraci smlouvy Enterprise. Obsahuje jeden nebo více oddělení a účtů. V tomto rozsahu se generují faktury.
Oddělení Volitelné seskupení účtů pro rozdělení nákladů do logických skupin a nastavení rozpočtů.
Účet Představuje vlastníka jednoho účtu. Vlastníci účtu mají oprávnění k vytváření a správě předplatných Azure, která se účtují na příslušnou registraci.

Smlouva se zákazníkem Microsoftu

Screenshot that shows MCA hierarchy

Rozsah Úlohy
Fakturační účet Představuje smlouvu, kterou zákazník přijímá, aby mohl využívat služby a produkty Microsoftu. Obsahuje jeden nebo několik fakturačních profilů.
Fakturační profil Představuje fakturu a související fakturační informace, jako jsou způsoby platby a fakturační adresa. Obsahuje jeden nebo několik oddílů faktur.
Oddíl faktury Představuje seskupení nákladů na faktuře. K tomuto rozsahu jsou přidružená předplatná Azure a další nákupy, například na Azure Marketplace a App Source.

Smlouva s partnerem Microsoftu

Screenshot that shows MPA hierarchy

Rozsah Úlohy
Fakturační účet Představuje partnerskou smlouvu pro správu produktů a služeb Microsoftu pro zákazníky v novém komerčním prostředí. Obsahuje jeden nebo několik fakturačních profilů a zákazníků.
Fakturační profil Představuje fakturu pro konkrétní měnu.
Zákazník Představuje zákazníka pro partnera CSP (Cloud Solution Provider). K tomuto rozsahu jsou přidružená předplatná Azure a další nákupy, například na Azure Marketplace a App Source.
Prodejce Prodejce, který poskytuje služby zákazníkům. Toto pole pro předplatné je volitelné a vztahuje se jenom na nepřímé prodejce ve dvouúrovňovém modelu CSP.

Změna rozsahu fakturace na webu Azure Portal

 1. Přihlaste se k webu Azure Portal.

 2. Vyhledejte položku Správa nákladů a fakturace.

  Screenshot that shows Azure portal search for Cost Management + Billing.

 3. Na stránce s přehledem vyberte Přepnout rozsah.

  Screenshot that shows billing scopes.

  Poznámka

  Pokud máte přístup jenom k jednomu rozsahu, možnost Přepnout rozsah se vám nezobrazí.

 4. Výběrem určitého oboru zobrazíte podrobnosti.

  Screenshot that shows billing scopes, which you can select for details.

Ověření typu účtu

 1. Přihlaste se k webu Azure Portal.

 2. Vyhledejte Cost Management a fakturace.

  Screenshot that shows an Azure portal search for Cost Management + Billing.

 3. Pokud máte přístup jenom k jednomu rozsahu fakturace, vyberte na levé straně Vlastnosti.

  Screenshot that shows microsoft customer agreement in properties page

  Typ fakturačního účtu na stránce Vlastnosti určuje typ vašeho účtu. Může to být program Microsoft Online Service, smlouva Enterprise, smlouva se zákazníkem Microsoftu nebo smlouva s partnerem Microsoftu. Další informace o typu fakturačních účtů najdete v tématu věnovaném zobrazení fakturačních účtů na webu Azure Portal.

 4. Pokud máte přístup k více rozsahům fakturace, ověřte typ ve sloupci Typ fakturačního účtu.

  Screenshot that shows microsoft customer agreement in billing account list page

Potřebujete pomoc? Kontaktujte nás.

Pokud máte dotazy nebo potřebujete pomoc, vytvořte žádost o podporu.

Další kroky