Dokumentace ke službě Data Lake Analytics

Naučte se používat službu Data Lake Analytics ke spouštění analytických úloh pro velké objemy dat, které se přizpůsobí obrovským datovým sadám. V kurzech a další dokumentaci se naučíte vytvářet a spravovat úlohy dávkové analýzy, analýzy v reálném čase a interaktivní analýzy a zadávat dotazy s použitím jazyka U-SQL.

Šablony Rychlý start

Azure Portal Visual Studio Visual Studio Code PowerShell Azure CLI 2.0

Správa služby Data Lake Analytics

Azure Portal Python Azure CLI .NET SDK Python SDK Java SDK

Referenční informace