Dokumentace Azure Data Lake Analytics

Naučte se používat službu Azure Data Lake Analytics ke spouštění analytických úloh pro velké objemy dat, které se přizpůsobí obrovským datovým sadám. V kurzech a další dokumentaci se naučíte vytvářet a spravovat úlohy dávkové analýzy, analýzy v reálném čase a interaktivní analýzy a zadávat dotazy s použitím jazyka U-SQL.

Šablony Rychlý start

Azure Portal Visual Studio Visual Studio Code PowerShell Azure CLI

Správa služby Data Lake Analytics

Azure Portal Python Azure CLI .NET SDK Python SDK

Referenční informace