Správa účtu Azure Databricks

Uživatelé, kteří mají ve službě Azure Databricks roli přispěvatele nebo vlastníka, můžou prohlížet a měnit nastavení služby Azure Databricks, předplatného Azure a protokolování diagnostiky. Jednu z těchto rolí má obvykle osoba, která si zaregistrovala službu Azure Databricks nebo vytvořila její instanci. Tato osoba se během vytváření pracovního prostoru Azure Databricks automaticky přidá jako uživatel s rolí správce pracovního prostoru.