Trénování modelů

Tato část se zabývá postupy při trénování modelů hlubokého učení a strojového učení ve službě Azure Databricks a zahrnuje příklady použití celé řady oblíbených knihoven.