Začínáme s TensorFlow Keras v Azure Databricks

TensorFlow Keras je rozhraní API pro hloubkové učení napsané v Pythonu, které běží nad platformou Machine Learning TensorFlow. TensorFlow a Keras jsou součástí Databricks Runtime pro Machine Learning. Poznámkový blok kurzu 10 minut ukazuje příklad školicích modelů strojového učení pro tabulková data s TensorFlow Keras, včetně použití vloženého TensorBoardu.

Požadavky

Databricks Runtime 7,0 ML nebo vyšší.

Příklad poznámkového bloku

Začínáme s poznámkovým blokem TensorFlow Keras

Získat poznámkový blok