Úprava fondu

Konfiguraci fondu upravíte na stránce s podrobnostmi o fondu.

Upravit fond

Můžete upravit podmnožinu konfigurací fondu; neupravitelné konfigurace jsou zobrazeny šedě.

Konfigurace fondu

Můžete také vyvolat Upravit rozhraní API pro programové úpravy fondu.

Poznámka

Clustery, které byly připojeny ke fondu, zůstávají připojeny i po úpravách.