Funkce vyššího řádu

Azure Databricks poskytuje vyhrazené primitivní prvky pro manipulaci s poli v Apache Spark SQL; Tyto aplikace pracují s poli mnohem jednodušší a výstižnější a nemusejí mít k velké množství často používaného kódu. Primitivní výrazy obtéká kolem dvou funkčních programovacích konstrukcí: funkce vyššího pořadí a anonymní funkce (lambda). Tyto úkoly společně umožňují definovat funkce, které pracují s poli v SQL. Funkce vyššího řádu přebírá pole, implementuje způsob zpracování pole a výsledek výpočtu bude. IT deleguje funkci lambda , jak zpracovat každou položku v poli.

Úvod do poznámkového bloku pro vyšší pořadí funkcí

Získat poznámkový blok

Kurz k poznámkovým blokům v kurzu pro vyšší pořadí funkcí

Získat poznámkový blok

Apache Spark integrovaných funkcí

Apache Spark obsahuje integrované funkce pro manipulaci s komplexními typy (například typy polí), včetně funkcí s vyšším pořadím.

Následující Poznámkový blok znázorňuje Apache Spark integrovaných funkcí.

Poznámkový blok předdefinovaných funkcí Apache Spark

Získat poznámkový blok