Úvodní poznámkové bloky

Tyto poznámkové bloky ukazují, jak převést data JSON do formátu Delta Lake, vytvořit rozdílovou tabulku, připojit ji k tabulce, optimalizovat výslednou tabulku a nakonec pomocí příkazů rozdílových Lake metadata zobrazit historii, formát a podrobnosti tabulky.

Pokud si chcete vyzkoušet rozdílový Lake, přečtěte si téma rychlý Start: spuštění úlohy Sparku na Azure Databricks pomocí Azure Portal.

Poznámkový blok Pythonu pro rychlé zprovoznění Delta Lake

Získat poznámkový blok

Poznámkový blok Scala pro rychlé zprovoznění Delta Lake

Získat poznámkový blok

Poznámkový blok SQL pro rychlé zprovoznění Delta Lake

Získat poznámkový blok