Delta Engine

Delta Engine je vysokovýkonný dotazovací modul kompatibilní s Apache Sparkem, který poskytuje efektivní způsob zpracování dat v datových jezerech, včetně dat uložených v opensourcovém Delta Lake. Optimalizace modulu Delta Engine urychlují operace s datovými jezery a podporují nejrůznější sady funkcí – od zpracování ETL ve velkém měřítku až po ad-hoc interaktivní dotazy. Mnohé z těchto optimalizací probíhají automaticky a výhody těchto funkcí modulu Delta Engine získáte jednoduše tím, že pro datová jezera použijete Azure Databricks.