Nejde číst z objektů Azure Databricks uložených v kořenovém adresáři DBFS

Problém

Při Access Denied pokusu o čtení objektů Azure Databricks uložených v kořenovém adresáři DBFS v úložišti objektů BLOB mimo Azure Databricks clusteru se vrátí chyba.

Příčina

To je běžné chování kořenového adresáře DBFS. Azure Databricks ukládá objekty jako knihovny a další dočasné systémové soubory do kořenového adresáře DBFS. Azure Databricks je jediným uživatelem, který může tyto objekty číst.

Řešení

Azure Databricks nedoporučuje používat kořenový adresář pro ukládání uživatelských souborů a objektů. Místo toho vytvořte jiný adresář úložiště objektů BLOB a připojte ho k DBFS.