Principy chování mezipaměti Delta v clusteru s automatickým škálováním

V tomto článku se dozvíte, jak se rozdílová mezipaměť chová v clusteru automatického škálování, který v případě potřeby odebere nebo přidá uzly.

  • Když cluster downscales a ukončí uzly:

    Rozdílová mezipaměť se chová stejným způsobem jako RDD cache. Pokaždé, když uzel zmizí, všechna data uložená v mezipaměti v tomto konkrétním uzlu budou ztracena. Data rozdílové mezipaměti nejsou přesunuta ze ztraceného uzlu.

  • Při škálování clusteru a přidání nových uzlů:

    Pokaždé, když cluster přidá nový uzel, data se mezi mezipamětí nepřesunou. Ztracená data se znovu ukládají do mezipaměti při příštím přístupu aplikace k datům nebo tabulkám.