Refresh Table

REFRESH TABLE [db_name.]table_name

Aktualizuje všechny položky v mezipaměti spojené s tabulkou. Pokud byla tabulka dřív uložená do mezipaměti, pak by se do mezipaměti laxně vytvářená při příštím skenování.