Streamování Sparku (starší verze)

V této části najdete tipy k práci se staršími streamovacími aplikacemi pro Spark v Azure Databricks. K dosažení parity rozhraní API doporučujeme migrovat na strukturované streamování.