DROP DATABASE

Zruší databázi a odstraní adresář přidružený k databázi ze systému souborů. Pokud databáze v systému neexistuje, je vyvolána výjimka.

Syntaxe

DROP { DATABASE | SCHEMA } [ IF EXISTS ] dbname [ RESTRICT | CASCADE ]

Parametry

 • DATABÁZE | XSD

  DATABASE a SCHEMA znamenají stejnou věc, jedna z nich může být použita.

 • POKUD EXISTUJE

  Je-li tento parametr zadán, není vyvolána žádná výjimka, pokud databáze neexistuje.

 • OMEZIT

  Když se tato možnost zadá, bude omezovat vyřazení neprázdné databáze a ve výchozím nastavení je povolené.

 • NÁŠEJÍ

  Když se tato možnost zadá, vynechá všechny přidružené tabulky a funkce.

Příklady

-- Create `inventory_db` Database
CREATE DATABASE inventory_db COMMENT 'This database is used to maintain Inventory';

-- Drop the database and it's tables
DROP DATABASE inventory_db CASCADE;

-- Drop the database using IF EXISTS
DROP DATABASE IF EXISTS inventory_db CASCADE;