DROP TABLE

Odstraní tabulku a odebere adresář přidružený k tabulce ze systému souborů, pokud tabulka není EXTERNAL tabulka. Pokud tabulka neexistuje, je vyvolána výjimka.

V případě externí tabulky jsou z databáze metastore odebrány pouze informace o přidružené metadatech.

Syntax

DROP TABLE [ IF EXISTS ] table_identifier

Parametr

  • POKUD EXISTUJE

    Je-li tento parametr zadán, není vyvolána žádná výjimka, pokud tabulka neexistuje.

  • table_identifier

    • [database_name.] table_name: Název tabulky, volitelně kvalifikovaný s názvem databáze.
    • delta.`<path-to-table>`: Umístění existující rozdílové tabulky.

Příklady

-- Assumes a table named `employeetable` exists.
DROP TABLE employeetable;

-- Assumes a table named `employeetable` exists in the `userdb` database
DROP TABLE userdb.employeetable;

-- Assumes a table named `employeetable` does not exist.
-- Throws exception
DROP TABLE employeetable;
Error: org.apache.spark.sql.AnalysisException: Table or view not found: employeetable;
(state=,code=0)

-- Assumes a table named `employeetable` does not exist,Try with IF EXISTS
-- this time it will not throw exception
DROP TABLE IF EXISTS employeetable;