Klauzule CASE

Používá pravidlo pro vrácení konkrétního výsledku na základě zadané podmínky, podobně jako příkazy if a else v jiných programovacích jazycích.

Syntaxe

CASE [ expression ] { WHEN boolean_expression THEN then_expression } [ ... ]
  [ ELSE else_expression ]
END

Parametry

 • boolean_expression

  Libovolný výraz, který je vyhodnocen jako typ výsledku boolean . Dva nebo více výrazů lze kombinovat pomocí logických operátorů ( AND , OR ).

 • then_expression

  Výraz then založený na boolean_expression podmínce then_expression a else_expression měl by být stejného typu nebo možné převést na společný typ.

 • else_expression

  Výchozí výraz; then_expression a else_expression měly by být stejného typu nebo možné převést na společný typ.

Příklady

CREATE TABLE person (id INT, name STRING, age INT);
INSERT INTO person VALUES
  (100, 'John', 30),
  (200, 'Mary', NULL),
  (300, 'Mike', 80),
  (400, 'Dan', 50);

SELECT id, CASE WHEN id > 200 THEN 'bigger' ELSE 'small' END FROM person;
+------+--------------------------------------------------+
| id | CASE WHEN (id > 200) THEN bigger ELSE small END |
+------+--------------------------------------------------+
| 100 | small                      |
| 200 | small                      |
| 300 | bigger                      |
| 400 | bigger                      |
+------+--------------------------------------------------+

SELECT id, CASE id WHEN 100 then 'bigger' WHEN id > 300 THEN '300' ELSE 'small' END FROM person;
+------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| id | CASE WHEN (id = 100) THEN bigger WHEN (id = CAST((id > 300) AS INT)) THEN 300 ELSE small END |
+------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| 100 | bigger                                            |
| 200 | small                                             |
| 300 | small                                             |
| 400 | small                                             |
+------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+

SELECT * FROM person
  WHERE
    CASE 1 = 1
      WHEN 100 THEN 'big'
      WHEN 200 THEN 'bigger'
      WHEN 300 THEN 'biggest'
      ELSE 'small'
    END = 'small';
+------+-------+-------+
| id | name | age |
+------+-------+-------+
| 100 | John | 30  |
| 200 | Mary | NULL |
| 300 | Mike | 80  |
| 400 | Dan  | 50  |
+------+-------+-------+