Zobrazit zobrazení (SQL Analytics)

Vrátí všechna zobrazení pro volitelně zadanou databázi. Výstup tohoto příkazu je navíc možné filtrovat podle volitelného odpovídajícího vzoru. Pokud není zadána žádná databáze, zobrazení se vrátí z aktuální databáze. Pokud je zadaná databáze globální dočasná databáze zobrazení, zobrazí se seznam globálních dočasných zobrazení. Všimněte si, že příkaz také uvádí místní dočasná zobrazení bez ohledu na danou databázi.

Syntaxe

SHOW VIEWS [ { FROM | IN } database_name ] [ LIKE regex_pattern ]

Parametry

 • {FROM | V} database_name

  Název databáze, ze které jsou uvedena zobrazení

 • regex_pattern

  Vzor regulárního výrazu, který se používá k odfiltrování nežádoucích zobrazení.

  • S výjimkou * | znaku a funguje vzor jako regulární výraz.
  • * samostatně se shoduje s 0 nebo více znaky a | slouží k oddělení více různých regulárních výrazů, z nichž každá může odpovídat.
  • Úvodní a koncové mezery jsou v vstupním vzoru před zpracováním oříznuty. Porovnávání vzorů nerozlišuje velká a malá písmena.

Příklady

-- Create views in different databases, also create global/local temp views.
CREATE VIEW sam AS SELECT id, salary FROM employee WHERE name = 'sam';
CREATE VIEW sam1 AS SELECT id, salary FROM employee WHERE name = 'sam1';
CREATE VIEW suj AS SELECT id, salary FROM employee WHERE name = 'suj';
USE userdb;
CREATE VIEW user1 AS SELECT id, salary FROM default.employee WHERE name = 'user1';
CREATE VIEW user2 AS SELECT id, salary FROM default.employee WHERE name = 'user2';
USE default;
CREATE GLOBAL TEMP VIEW temp1 AS SELECT 1 AS col1;
CREATE TEMP VIEW temp2 AS SELECT 1 AS col1;

-- List all views in default database
SHOW VIEWS;
+-------------+------------+--------------+
| namespace  | viewName  | isTemporary |
+-------------+------------+--------------+
| default   | sam    | false    |
| default   | sam1    | false    |
| default   | suj    | false    |
|       | temp2   | true     |
+-------------+------------+--------------+

-- List all views from userdb database
SHOW VIEWS FROM userdb;
+-------------+------------+--------------+
| namespace  | viewName  | isTemporary |
+-------------+------------+--------------+
| userdb   | user1   | false    |
| userdb   | user2   | false    |
|       | temp2   | true     |
+-------------+------------+--------------+

-- List all views in global temp view database
SHOW VIEWS IN global_temp;
+-------------+------------+--------------+
| namespace  | viewName  | isTemporary |
+-------------+------------+--------------+
| global_temp | temp1   | true     |
|       | temp2   | true     |
+-------------+------------+--------------+

-- List all views from default database matching the pattern `sam*`
SHOW VIEWS FROM default LIKE 'sam*';
+-----------+------------+--------------+
| namespace | viewName  | isTemporary |
+-----------+------------+--------------+
| default  | sam    | false    |
| default  | sam1    | false    |
+-----------+------------+--------------+

-- List all views from the current database matching the pattern `sam|suj|temp*`
SHOW VIEWS LIKE 'sam|suj|temp*';
+-------------+------------+--------------+
| namespace  | viewName  | isTemporary |
+-------------+------------+--------------+
| default   | sam    | false    |
| default   | suj    | false    |
|       | temp2   | true     |
+-------------+------------+--------------+