Rychlá referenční příručka k rozšiřování analýz pomocí OData (Preview)

Azure DevOps Services | Azure DevOps Server 2020 | Azure DevOps Server 2019

Pomocí OData můžete přímo dotazovat analýzy pro Azure DevOps z podporovaného prohlížeče a pak podle potřeby použít vrácená data JSON. Podnikoví organizace můžou generovat dotazy, které pokrývají více projektů nebo celou organizaci v Azure DevOps.

Tento rychlý odkaz slouží k přístupu k informacím a k ukázkovým dotazům pomocí OData a analýz. Můžete také najít další příklady dotazů OData v článcích, které jsou k dispozici v článku Přehled ukázkových sestav pomocí dotazů OData.

Podporované úlohy

Klíčové koncepty