Azure DevOps Server ke staženíAzure DevOps Server Downloads


| Komunita
| vývojářů Požadavky na systém a kompatibilita
| Blog DevOps
| Hodnoty hash SHA-1 |
| Developer Community | System Requirements and Compatibility | DevOps Blog | SHA-1 Hashes |


Azure DevOps Server vám umožňuje sami hostovat stejné moderní Vývojářské služby, které jsou dostupné v Azure DevOps, včetně desek (plánování a sledování), kanálů (CI/CD), úložišť (úložiště Git a centralizované správy verzí), test Plans (ruční a průzkumné testování), artefaktů (Správa balíčků a artefakty kanálů) a další.Azure DevOps Server allows you to self host the same modern dev services available in Azure DevOps, including Boards (planning and tracking), Pipelines (CI/CD), Repos (Git repositories and centralized version control), Test Plans (manual and exploratory testing), Artifacts (package management and pipeline artifacts), and more.

Azure DevOps Server Express je zdarma, můžete ho jednoduše nastavit v operačních systémech klienta i serveru a podporovat všechny stejné funkce jako Azure DevOps Server.Azure DevOps Server Express is free, simple to set up on both client and server operating systems, and supports all the same features as Azure DevOps Server. Jediným rozdílem je, že licenční smlouvy jsou omezené na pět nebo méně aktivních uživatelů.The only difference is that it is limited by licensing agreements to five or fewer active users. Další podrobnosti najdete v tématu instalace pro zkušební verzi nebo dokumentaci pro osobní použití .See installations for evaluation or personal use documentation for more details.


Stáhnout nejnovější verziDownload the latest release

Azure DevOps Server 2020 je nejnovější verze Azure DevOps Server.Azure DevOps Server 2020 is the latest release of Azure DevOps Server. Další informace o tom, co je součástí této verze, najdete v poznámkách k verzi .You can see the Release Notes for more information about what is included with this release.

Azure DevOps ServerAzure DevOps Server

VerzeVersion Stažení EXEEXE Download Stažení ISOISO Download Licenční smlouva s koncovým uživatelemEnd-user license agreement
Azure DevOps Server 2020,1 RC2Azure DevOps Server 2020.1 RC2
Azure DevOps Server 2020,1 RC2Azure DevOps Server 2020.1 RC2 PROGRAMUEXE ISOISO EULAEULAs
Azure DevOps Server Express 2020,1 RC2Azure DevOps Server Express 2020.1 RC2 PROGRAMUEXE ISOISO EULAEULAs
Azure DevOps Server 2020.0.1Azure DevOps Server 2020.0.1
Azure DevOps Server 2020.0.1Azure DevOps Server 2020.0.1 PROGRAMUEXE ISOISO EULAEULAs
Azure DevOps Server Express 2020.0.1Azure DevOps Server Express 2020.0.1 PROGRAMUEXE ISOISO EULAEULAs
Azure DevOps Server 2020Azure DevOps Server 2020
Azure DevOps Server 2020Azure DevOps Server 2020 PROGRAMUEXE ISOISO EULAEULAs
Azure DevOps Server Express 2020Azure DevOps Server Express 2020 PROGRAMUEXE ISOISO EULAEULAs
Azure DevOps Server 2019Azure DevOps Server 2019
Azure DevOps Server 2019Azure DevOps Server 2019 PROGRAMUEXE ISOISO EULAEULAs
Azure DevOps Server Express 2019Azure DevOps Server Express 2019 PROGRAMUEXE ISOISO EULAEULAs

Předchozí verzePrevious Versions

VerzeVersion Stažení EXEEXE Download Stažení ISOISO Download
Team Foundation Server 2018Team Foundation Server 2018
Team Foundation Server 2018 Update 3Team Foundation Server 2018 Update 3 PROGRAMUEXE ISOISO
Team Foundation Server 2018 Update 3 ExpressTeam Foundation Server 2018 Update 3 Express PROGRAMUEXE ISOISO
Team Foundation Server 2017Team Foundation Server 2017
Team Foundation Server 2017 Update 3,1Team Foundation Server 2017 Update 3.1 PROGRAMUEXE ISOISO
Team Foundation Server 2017 Update 3,1 ExpressTeam Foundation Server 2017 Update 3.1 Express PROGRAMUEXE ISOISO
Team Foundation Server 2015Team Foundation Server 2015
Team Foundation Server 2015 Update 4.1Team Foundation Server 2015 Update 4.1 PROGRAMUEXE ISOISO
Team Foundation Server 2015 Update 4,1 ExpressTeam Foundation Server 2015 Update 4.1 Express PROGRAMUEXE ISOISO