Ukázky v Azure CLI pro Traffic ManagerAzure CLI samples for Traffic Manager

Následující tabulka obsahuje odkazy na skripty Bash pro Traffic Manager vytvořené pomocí Azure CLI.The following table includes link to bash script for Traffic Manager built using the Azure CLI.

Vytvoření zóny a záznamu DNSCreate a DNS zone and record Vytvoří zónu a záznam DNS pro název domény.Creates a DNS zone and record for a domain name.