Dokumentace ke službě Azure Event Hubs

Azure Event Hubs je platforma pro streamování velkých objemů dat a služba pro ingestování událostí, která je schopná přijmout a zpracovat miliony událostí za sekundu. Služba Event Hubs dokáže zpracovávat a ukládat události, data nebo telemetrické údaje produkované distribuovaným softwarem a zařízeními. Data odeslaná do centra událostí je možné transformovat a uložit pomocí libovolného poskytovatele analýz v reálném čase nebo adaptérů pro dávkové zpracování a ukládání. Event Hubs pro Apache Kafka umožňuje nativním klientům Kafka, nástrojům a aplikacím, jako jsou Mirror Maker, Apache Flink a Akka Streams, bez problémů pracovat se službou Event Hubs se změnami jenom v konfiguraci.

Zprovoznění během 5 minut

Naučte se vytvořit centrum událostí:

Naučte se odesílat události do centra událostí:

Naučte se přijímat události z centra událostí:

Podrobné kurzy

Informace o vytváření, správě a streamování událostí s využitím Azure Event Hubs

Získávání dovedností pomocí Microsoft Learn

Další interaktivní výuka...

Bezplatné školicí video od Pluralsightu

Ukázky

Referenční informace