Dokumentace ke službě Azure Event Hubs

Azure Event Hubs je platforma pro streamování dat a služba pro zpracování událostí, která je schopná přijmout a zpracovat miliony událostí za sekundu. Pro publikování událostí tato služba podporuje protokoly HTTPS a AMQP 1.0 a ekosystém Apache Kafka.

Zprovoznění během 5 minut

Naučte se streamovat data s využitím Event Hubs:

Podrobné kurzy

Informace o vytváření, správě a streamování událostí s využitím Azure Event Hubs

Bezplatné školicí video od Pluralsightu

Ukázky

Vyhledání skriptů pro správu běžných úkolů

Referenční informace