Dokumentace k Azure Event Hubs

Zjistěte, jak používat Centra událostí k ingestování milionů událostí za sekundu z připojených zařízení a aplikací.

Vytvoření centra událostí

Rychlé zprovoznění

Vytvoření vyhrazeného clusteru

Přehled

Rychlé zprovoznění

Odesílání a přijímání událostí

Rychlé zprovoznění