Požadavky na QoS ExpressRoute

Skype pro firmy má různé úlohy, které vyžadují diferencované zpracování QoS. Pokud máte v plánu využívat hlasové služby přes ExpressRoute, měli byste dodržovat níže popsané požadavky.

Diagram znázorňující hlasové služby procháněné přes ExpressRoute.

Poznámka:

Požadavky na QoS platí jenom pro partnerský vztah Microsoftu. Hodnoty DSCP ve vašem síťovém provozu přijaté v privátním partnerském vztahu Azure se budou uchovávat tak, jak jsou, ale nebudou použity k určení priority přenosu v síti Microsoftu.

Následující tabulka obsahuje seznam označení DSCP používaných Microsoft Teams a Skype pro firmy. Další informace najdete v Skype pro firmy QoS.

Třída přenosu Zpracování (označení DSCP) Microsoft Teams a Skype pro firmy úlohy
Hlasový EF (46) Skype / Microsoft Teams / Hlas Lyncu
Interaktivní AF41 (34) Video, VBSS
AF21 (18) Sdílení aplikací
Výchozí AF11 (10) Přenos souborů
CS0 (0) Cokoli jiného
  • Úlohy byste měli klasifikovat a označit správné hodnoty DSCP. Postupujte podle pokynů uvedených tady, jak nastavit značky DSCP ve vaší síti.
  • Měli byste nakonfigurovat a podporovat více front QoS v síti. Voice musí být samostatná třída a musí být určená v dokumentu RFC 3246.
  • Můžete se rozhodnout o mechanizmu řízení front, zásadách zjišťování přetížení a přidělení šířky pásma pro každou třídu přenosu. Označení DSCP pro Skype pro firmy ale musí být zachované. Pokud používáte označení DSCP, která nejsou uvedená výše, například AF31 (26), musíte před odesláním paketu microsoftu přepsat tuto hodnotu DSCP na hodnotu 0. Microsoft odesílá jenom pakety označené hodnotou DSCP uvedenou ve výše uvedené tabulce.

Další kroky