Poznámky k verzi Hortonworks přidružené k verzím HDInsightHortonworks release notes associated with HDInsight versions

V části najdete odkazy na poznámky k verzi pro distribuce datových platforem Hortonworks a součásti Apache používané v HDInsight.The section provides links to release notes for the Hortonworks Data Platform distributions and Apache components that are used with HDInsight.

Aktuální verzeCurrent versions

Starší verzeOlder versions

Další krokyNext steps