Řešení potíží s konektorem IoT Connector

Důležité

Rozhraní API pro zdravotní péče Azure je aktuálně ve verzi PREVIEW. Dodatečné podmínky použití pro Microsoft Azure ve verzi Preview obsahují dodatečné právní podmínky platné pro funkce Azure, které jsou v beta verzi, verzi Preview nebo zatím nejsou veřejně dostupné.

Tento článek poskytuje příručky a prostředky pro řešení potíží s konektorem IoT Connector.

Důležité

Přístup k metrikám IoT Connectoru je zásadní pro monitorování a řešení potíží. IoT Connector vám pomůže provádět tyto akce prostřednictvím metrik.

Tip

Podívejte se na nástroj IoMT Connector data Mapper pro úpravy, testování a odstraňování potíží s mapováním zařízení IoT Connector a FHIR. Exportujte mapování pro nahrávání do služby IoT Connector ve Azure Portal nebo použijte s Open Source verzí konektoru IoT Connector.

Poznámka

Při otevírání lístku technické podpory Azure pro službu IoT Connector přidejte do procesu řešení potíží kopie vašeho zařízení a mapování cíle FHIR .

Průvodci odstraňováním potíží s konektorem IoT Connector

Mapování cílů zařízení a FHIR

Chybové zprávy a podmínky

Postupy

Další kroky

Další informace o nejčastějších dotazech k službě IoT Connector najdete v tématu.

(FHIR®) je registrovaná ochranná známka změněného HL7 a používá se s oprávněním změněného HL7.