Ověření služby Azure Rights ManagementVerifying the Azure Rights Management service

Platí pro: Azure Information Protection, Office 365Applies to: Azure Information Protection, Office 365

Po aktivaci služby Azure Rights Management z Azure Information Protection a provedení všech dalších kroků konfigurace požadovaných pro vaši organizaci můžete ověřit, že služba ochrany funguje podle očekávání.When the Azure Rights Management service of Azure Information Protection is activated and you have performed any additional configuration steps that are required for your organization, you are ready to verify that this protection service is working as expected.

Jednoduchý ověřovací test spočívá v tom, že pomocí jednoho uživatelského účtu ochráníte soubor nebo e-mailovou zprávu a pak zkusíte z jiného uživatelského účtu na jiném počítači chráněný obsah otevřít a použít.A simple verification test is to protect a document or email message by using one user account, and then attempt to open and use that protected content from another user account on a different computer.

Pokud chcete tento test provést, potřebné informace najdete v tématu Pomoc uživatelům při ochraně souborů pomocí služby Azure Rights Management.For instructions to complete this testing, see the information in Helping users to protect files by using the Azure Rights Management service.

Jestliže testování neproběhne úspěšně, zkontrolujte jednotlivé kroky konfigurace v tématu Plán nasazení služby Azure Information Protection.If your testing is unsuccessful, review the configuration steps in Azure Information Protection deployment roadmap.

Tip

Pokud potřebujete další pomoc, přečtěte si část Možnosti podpory a zdroje poskytované komunitou v článku Informace a podpora služby Azure Information Protection.If you need additional help, see the Support options and community resources section in the Information and support for Azure Information Protection article.

Další krokyNext steps

Pomocí protokolování použití můžete sledovat způsob, jakým vaše organizace službu Azure Rights Management využívá.You can monitor how your organization is using the Azure Rights Management service by using usage logging. Další informace najdete v tématu Protokolování a analýza využití služby Azure Rights Management.For more information, see Logging and analyzing usage of the Azure Rights Management service.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.