Rights Management SDK 4.2Rights Management SDK 4.2

ÚčelPurpose

Rights Management SDK 4.2 je zjednodušené API rozhraní nové generace, které poskytuje možnost prostého vývojového prostředí v rámci upgradu aplikací zařízení s ochranou informací pomocí služby Microsoft Rights Management.The Rights Management SDK 4.2 is a simplified, next-generation API that enables a lightweight development experience in upgrading your device apps with information protection via Rights Management Services. Vývojáři mohou vytvářet aplikace, které využívají služeb Active Directory Rights Management Services (AD RMS) nebo Azure Rights Management, a to pro zajištění ochrany informací. Mohou snadno chránit nebo využívat příslušné informace v rámci transparentního zpracování postupů komplexního zabezpečení, tedy například v rámci správy klíčů, šifrování a dešifrování, vytváření postupů a oprávnění, zabezpečení ukládání do mezipaměti a v rámci komunikace se službami AD RMS a Azure RMS.Developers can build apps that leverage Active Directory Rights Management Services (AD RMS) or Azure Rights Management to provide information protection and can easily protect or consume information, while transparently handling complex security practices such as key management, encryption and decryption, policy and permissions creation, secure caching, and communication with AD RMS and Azure RMS services.

Cílová skupina vývojářůDeveloper audience

RMS SDK 4.2 API používá standardní programovací jazyky a modely pro jednotlivé operační systémy, což umožňuje snadnou práci.The RMS SDK 4.2 APIs use standard programming languages and models for each operating system so, they are easy and familiar to work with.

Podporované operační systémySupported Operating Systems

Tato verze, tedy RMS SDK 4.2, je k dispozici pro následující operační systémy:This release, RMS SDK 4.2, is available for the following operating systems:

  • Google AndroidGoogle Android
  • Apple iOS a Mac OS XApple iOS and Mac OS X
  • Windows PhoneWindows Phone
  • Windows StoreWindows Store
  • Přenosné C++ pro operační systémy LinuxPortable C++ for Linux flavored operating systems

OddílySections

Přehled – Služba Rights Management Services představuje technologii ochrany informací, která pomáhá zabezpečit digitální informace před neoprávněným použitím.Overview - Rights Management Services is an information protection technology that helps safeguard digital information from unauthorized use. Prostřednictvím aplikací s povolenými právy budou moct vlastníci obsahu definovat, kdo může obsah otevírat, měnit, tisknout, přesměrovávat nebo s ním provádět jiné akce.Through your rights-enabled applications, content owners will be able to define who can open, modify, print, forward, or take other actions with their content.

Začínáme – U této verze sady RMS SDK 4.2 budete přistupovat (rychlý start) k první aplikaci prostřednictvím průvodců instalací vývojového prostředí pro jednotlivé operační systémy nebo platformy.Get started- For this release of the RMS SDK 4.2, your quick start approach to a first application is through the development environment setup guides for each of the operating systems / platforms.

Informace a podmínky pro vývojáře – Sada RMS SDK 4.2 je zaměřena tak, aby vám pomohla co nejsnáze vytvářet aplikace podporující službu AD RMS, které využívají službu Right Management Services.Developer guidance and terms - The focus of RMS SDK 4.2 is to help you build AD RMS-enabled applications that leverage Right Management Services, as simply as possible.

Referenční dokumentace rozhraní API – RMS SDK 4.2 podporuje několik operačních systémů, které jsou popsány v následujícím obsahu.API reference - The RMS SDK 4.2 supports several operating systems noted in the table of contents following.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.