Referenční informace k rozhraní APIAPI reference

Sada SDK Microsoft Rights Management 2.1 podporuje povolování klientů systému Windows pro službu RMS.The Microsoft Rights Management SDK 2.1 supports RMS enablement of Windows clients. Podrobnější informace najdete v tématu Poznámky k verzi.For more information on specifics, see Release notes.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.