Příklady kóduCode examples

Sada Microsoft Rights Management SDK 4.2 obsahuje příklady kódu a pracovní projekty pro některé podporované operační systémy.Microsoft Rights Management SDK 4.2 includes example code and working projects for some supported operating systems.

Dostupné prostřednictvím GitHubuAvailable via GitHub

Naše knihovna uživatelského rozhraní obsahuje opakovaně použitelné uživatelské rozhraní pro operace využívání a ochrany pro vývojáře, kteří nechtějí vytvářet své vlastní uživatelské rozhraní:Our UI library provides re-usable UI for consumption and protection operations for developers who don’t want to create their own custom UI:

PříkladyExamples

Tato témata vás seznámí s důležitými elementy kódu přidružené verze sady RMS SDK.These topics will introduce you to important code elements for the associated version of the RMS SDK.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.