Informace pro vývojářeDeveloper guidance

Sada Microsoft Rights Management SDK 4.2 je zaměřena tak, aby vám pomohla co nejsnáze vytvářet aplikace podporující službu AD RMS, které využívají službu Active Directory Right Management Services (AD RMS).The focus of Microsoft Rights Management SDK 4.2 is to help you build AD RMS-enabled applications that leverage Active Directory Right Management Services (AD RMS), as simply as possible.

Cílem následujících témat je podpořit váš proces návrhu při vývoji aplikací podporujících RMS.The following topics are intended to support your design process for developing RMS-enabled applications.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.