Referenční dokumentace rozhraní API systému LinuxLinux API reference

Referenční informace k rozhraní API pro podporu operačního systému Linux jsou hostované na Githubu – Sada SDK služby RMS pro jazyk C++.API reference for our Linux flavored operating system support is hosted on Github - RMS SDK for C++. Další informace najdete v tématu Začínáme.For more information, see Get started.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.